Olenemata kogemustest ja mängupraktikast on kõigil võimalik liituda VSOP Tenniseklubiga. 

Liitumiseks tuleb täita avaldus.